Melody New Online Live Stream-Dẫn đầu Nhạc kịch Ngôi làng Giáng sinh

 

Chúng tôi sẽ có một luồng trực tiếp cho Trang trí trong nhà Giáng sinh trên nền tảng Alibaba, chào mừng bạn đến xem chương trình trực tuyến của chúng tôi, hãy nhấp vào hình ảnh bên dưới hoặc liên kết bên dưới để đến trực tiếp phòng trưng bày trực tuyến của chúng tôi.

12.28

 

 

Trực tiếp đến trực tuyến của chúng tôi Phòng trưng bày Liên kết: https://activity.alibaba.com/page/live.html?topic=9f854441-e956-4062-b0fd-495c997314d2&referrer=sellerConsuleShare

Thời gian: 28 tháng 12, 03:00 sáng, PST / 9 tháng 12, 19:00 tối, Giờ Bắc Kinh

 

Được viết bởi Alex Lee / Xiamen Melody Art & Craft Co., Ltd.


Thời gian đăng: 28-12-2020